19/11/2008

Challenge EquiStar

Chers Amis du Cheval et des arts de la scènes

Les Frères REDA

vous proposent un défi inédit...

Un spectacle dont vous serez les acteurs!

 

Voici toutes les infos

Inscriptions prolongées jusqu'au 28/03/09

reglement

 

EQUISTAR 2009 :

CHALLENGEARTISTIQUE ACADEMIE REDA

 INSCRIPTION :

 

Nom du groupe : ............................................................................................................

 

Responsable/personne de contact : Nom, prénom, adresse, tél., E-mail.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

Nombre de participants : ..............................................

 

Nombre de chevaux : .étalon(s).......................jument(s).............................

 

 

Description sommaire du numéro présenté  et du matériel musical envisagé :..........

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

Documents obligatoires annexés :    -  copie(s) RC familiale avec extension cheval*

-  dérogation(s) parentale(s) au port de bombe*

    * barrer les mentions inutiles.  

 

Tous les membres du groupe ont lu le règlement et y adhèrent.

 

Inscription validée par le paiement de 50€  sur le cpte Triodos : 523-0801707-77. En communication : Equistar 2009 – nom du groupe ou du responsable.

(Location de boxes : sur demande un mois avant les dates de représentation).

 

 

 

Date :                                             Signature du responsable :

 

 

 

A envoyer à : asbl Grand-Equ’Arts, 246, Chée de Tirlemont à 5030 Sauvenière ou par   grandequarts@hotmail.com

 

Planning info EquiStar 2009:

1)  29/03/09 à 16h. : réunion avec les responsables des groupes à l’Académie Reda.

2)      09/05/09 : présentation au public à l’Académie Reda. En principe à 20h : tout dépendra du nombre de participants donc de la longueur du spectacle et de la capacité à recevoir un public potentiellement nombreux. Il serait alors envisagé soit de débuter plus tôt que 20h le samedi 09/05 soit d’ajouter une représentation le vendredi 08/09. Les décisions seront prises au plus tard le 28/02/09. Cette représentation vise à donner aux concurrents une évaluation, par des professionnels des arts scéniques et équestres, en vue notamment de perfectionner leurs prestations avant la sélection.

3)      21/08/09 : spectacle/sélection des 3 à 6 groupes (fonction du nombre de groupes inscrits)  qui participeront au spectacle Reda en octobre 2009. Une sélection en deux manches est envisagée comme au point 2). Le public sera seul juge. Le lieu sera fonction du nombre de participants et du public potentiellement attendu (les précisions seront données en temps voulus) mais restera dans un périmètre proche de l’Académie Reda.

4)       23, 24 et 25/10/09  : spectacle Reda et élection par le public d’un groupe parmi les 3 à 6 sélectionnés.

 

5) Mai 2010 : grand spectacle Reda avec engagement du vainqueur

 

 D’ autres informations peuvent être demandées :

                  * 0494/619 444 après 17h

grandequarts@hotmail.com

                                                                                               

 

Académie équestre Reda :-   6, Chée de Charleroi, 1360 Thorembais-les-Béguines (Perwez)

                                              -   0498/56 90 91

                                             -   fermé le lundi.

Asbl Grand-Equ’Arts : -    246, Chée de Tirlemont, 5030 Sauvenière

                                            BE : 882.830.058

-         http://grandequarts.skynetblogs.be

-           grandequarts@hotmail.

-     0494/ 61 94 44 après 17h.

 

 

OPROEP TOT KANDIDATEN

 

Equistar

 

 

Een unieke uitdaging in België!

 

U bent ruiter, voltigeur en u kent muzikanten, zangers, dansers, choreografen of nog vechtsportliefhebbers…

 

Dit is uw kans om een voorstelling voor te bereiden en te tonen aan het publiek, hier de enige scheidsrechter.

 

In het vooruitzicht: uw deelname aan een volledige voorstelling te midden de Reda troep.

 

 

EQUISTAR

2009

PLANNING INFO

 

Inschrijvingen verlengd van 1/12/2008 tot 28/03/2009

 

1.          29/03/09 à 16h.: vergadering met de verantwoordelijken van de groepen op de Reda Academie.

 

2.          09/05/09: voorstelling aan het publiek op de Reda Academie. Dit in principe om 20 uur. Het hangt af van het aantal deelnemers en hoelang de voorstellingen duren evenals van de mogelijkheid een min of meer groot publiek te kunnen ontvangen. Er zal dus overwogen worden of om zaterdag 09/05 eerder dan 20 uur te beginnen of om vrijdag 08/09 een extra voorstelling te houden. De beslissing zal ten laatste 28/02/09 genomen worden. Deze voorstelling dient om de concurrenten al een eerste keer te laten evalueren door toneelkunst- en paardrijdprofessionals en zo hun optreden te verbeteren voor de selectie.

 

3.          21/08/09: voorstelling/selectie van de 3 à 6 groepen (afhankelijk van het aantal ingeschreven groepen) die mee zullen doen aan de Reda voorstelling in oktober 2009. Een selectie in twee partijen wordt overwogen zoals in punt 2. Het publiek is de enige scheidsrechter. De plaats zal afhangen van het aantal deelnemers en van het publiek dat verwacht wordt (meer duidelijkheid te gelegener tijd) maar in elk geval binnen een straal rondom de Reda Academie.

 

4.     23, 24 et 25/10/09 : Reda voorstelling en verkiezing door het publiek van één groep onder de 3 à 6 geselecteerde groepen.

 

 

Andere inlichtingen kunnen gevraagd worden via:

 

            * grandequarts@hotmail.com

 

 

Reda paardenacademie:      - 6, Chée de Charleroi, 1360 Thorembais-les-Béguines (Perwez)

-         http://academiereda.skynetblogs.be

-         0498/ 56 90 91

-         gesloten op maandag

 

Vzw Grand-Equ’Arts :             - 246, Chée de Tirlemont, 5030 Sauvenière

                                                  BE : 882.830.058

-         grandequarts@hotmail.com

 

EQUISTAR

2009

REGLEMENT

 

 

 1.          Samenstelling van de groepen : minimum 1 paard ; maximum 4.

2.          De artiesten onder de 18 jaar moet vergezeld worden, op de piste evenals in de coulissen, door minstens één volwassene en moeten een door hun ouders getekende derogatie inleveren in geval ze geen cap dragen.

3.          Duur van het optreden: 5 min.

4.          Thema naar keus.

5.          De artiesten doen hun optreden op een cirkelvormige zandpiste van 16m in doorsnede.

6.          De choreografieën zullen onderworpen worden aan de instemming van de organisatoren die o.a. de veiligheidsrisico’s voor het publiek en de artiesten zullen inschatten. De nummers met gebruik van vuur zijn bv. verboden.

7.          De organisatoren hebben het recht, op elk moment, het optreden te verbieden indien de basisveiligheidsregels of de voorzorgsmaatregelen niet gerespecteerd worden.

8.          De paarden die optreden moeten in orde zijn qua inenting: dit wordt nagekeken door een dierenarts voor de voorstellingen.

9.          De referenties van de muziekstukken moeten ten laatste 30 maart 2009 verstuurd zijn aan de vzw Grand-Equ’Arts.

10.          De ruiterartiesten moeten een kopie van hun familiale en paard inclusieve HR (handelsregister) insluiten bij hun inschrijvingsformulier.

11.          De organisatoren zullen een kopie van de voltekende verzekeringspolis geven evenals de verschillende vergunningen betrekkelijk tot het evenement aan wie de aanvraag doet.

12.          De deelnemers mogen niet hun eventuele sponsors op de ontmoetingen invoeren.

13.          Het publiek is de enige scheidsrechter. Het stemmen gebeurt direct na de voorstellingen onder het toezicht van een deurwaarder. De leden van de vzw Grand-Equ’Arts en van de Reda kunstploeg mogen niet stemmen.

14.          Drie van de zes geselecteerde groepen zullen deelnemen aan de voorstelling van de Reda paardenacademie in oktober 2009. De winnaar zal direct na de voorstelling door het publiek verkozen worden.

15.          De inschrijving wordt geldig gemaakt door de betaling van de deelname aan de kosten: vaste prijs van 50€ per groep en voor alle ontmoetingen. De huur van één of meerdere boxen is voor de rekening van de groep die er de aanvraag van doet (max. 50€/box/ontmoeting – de beste prijs wordt gezocht).

16.          Elke vorm van mishandeling of onrespectvol gedrag tegenover de dieren zal bestraft worden.

17.          De uitdaging is eerst en vooral de gelegenheid om een aangenaam moment door te brengen: de verstandhouding en de gezelligheid zijn de echte motivatie van de organisatoren. Door het streven naar kwaliteit zonder het maar al te serieus op te vatten… zal iedereen de uitdaging hebben aangenomen…

 

 

EQUISTAR 2009:

ARTISTIEKE UITDAGING REDA ACADEMIE

 

 

INSCHRIJVING:

 

Naam van de groep: ……………………………………………………………………

 

Verantwoordelijke / contactpersoon: naam, voornaam, adres, telefoonnr., e-mail adres

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

 

Aantal deelnemers: ……………………………………………………………………..

 

Aantal paarden: hengst(en)…………………………. merrie(s)……………………...

 

 

Korte omschrijving van het voorgestelde nummer en van de voorziene uitrusting:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

 

Verplichte documenten in bijlage:-kopie(-ën) van de familiale HR paard inclusief*

 -ouderlijke derogatie(s) indien zonder cap gereden wordt*

                                                           *doorhalen wat niet van toepassing is

 

Alle leden van de groep hebben het reglement gelezen en stemmen er mee in.

 

Inschrijving geldig vanaf de betaling van 50€ op de Triodos rekening: 523-0801707- 77. Met als mededeling: Equistar 2009 – naam van de groep of van de verantwoordelijke.

(Het huren van boxen: op aanvraag één maand voor de voorstellingsdata)

 

 

 

Datum:                                                            Handtekening van de verantwoordelijke:

 

 

 

Te versturen naar: vzw Grand-Equ’Arts, 246 Chée de Tirlemont – 5030 Sauvenière of per email naar : grandequarts@hotmail.com

 

 

 

 

14:17 Écrit par Cindy dans Agenda | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.